ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας, καθώς και η συμμετοχή μας σε αυτήν είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στον όμιλο Σαράντης το TEZA διατηρεί την υπόσχεση συμμετοχής στην κοινότητα και της χρήσης των πόρων μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όπου είναι εφικτό. Επιδιώκουμε και παράσχουμε υποστήριξη σε εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο. Πώς το πετυχαίνουμε:
  • Με συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες.
  • Με παροχή υποστήριξης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδρύματα, με έμφαση στα φιλανθρωπικά ιδρύματα που έχουν να κάνουνε με παιδιά.
  • Με ενθάρρυνση των εργαζομένων μας να συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικά έργα στα οποία παίρνει μέρος ο όμιλος.
Μείνετε συντονισμένοι εδώ για να μαθαίνετε όλες τις κοινωνικές μας δραστηριότητες και συμπράξεις με μη κερδοσκοπικά ιδρύματα για το 2018.