POLITYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Grupa Sarantis to firma, której zależy na rozwoju lokalnej społeczności, dlatego staramy się bezpośrednio angażować w działania z nią związane. Tworząc markę TEZA, wykorzystujemy nasze zasoby, aby poprawiać jakość życia wszędzie tam, gdzie możemy, oraz zapewniać wsparcie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Robimy to poprzez:
  • uczestniczenie w działalności społecznej,
  • zapewnianie wsparcia organizacjom non profit, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji charytatywnych zajmujących się dziećmi,
  • zachęcanie pracowników do aktywnego uczestniczenia w projektach charytatywnych, w których bierzemy udział.