ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΚΟΡΟΣ
ΤΕΖΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΟΡΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2TMX
Η ΤΕΖΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΟΡΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της παρουσίας σκόρου τροφίμων σε κουζίνες και ντουλάπια. Δρα με φυσικό τρόπο, δεν είναι βιοκτόνο προϊόν, δεν αποτελεί φυτοπροστατευτικό προϊόν και δεν καταπολεμά κανένα έντομο που προσβάλλει τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Οι αρσενικοί σκόροι δελεάζονται από τις φερομόνες (θηλυκές ορμόνες) και κολλάνε στην αυτοκόλλητη χάρτινη ταινία με αποτέλεσμα να ανιχνεύεται η παρουσία τους σε πολύ αρχικό στάδιο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Για την καταπολέμηση των εντόμων, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο βιοκτόνο προϊόν. Αφού εντοπίσετε σκόρους, απορρίψτε τα μολυσμένα τρόφιμα και πλύνετε τα ντουλάπια.
ΣΚΟΡΟΣ ,

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΤΕΖΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΟΡΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ έχει σχεδιαστεί για την
παρακολούθηση της παρουσίας σκόρου τροφίμων σε κουζίνες και ντουλάπια.
Δρα με φυσικό τρόπο, δεν είναι βιοκτόνο προϊόν, δεν αποτελεί
φυτοπροστατευτικό προϊόν και δεν καταπολεμά κανένα έντομο που
προσβάλλει τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Οι αρσενικοί σκόροι δελεάζονται από
τις φερομόνες (θηλυκές ορμόνες) και κολλάνε στην αυτοκόλλητη χάρτινη ταινία
με αποτέλεσμα να ανιχνεύεται η παρουσία τους σε πολύ αρχικό στάδιο, ώστε
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Για την καταπολέμηση των εντόμων,
χρησιμοποιήστε το κατάλληλο βιοκτόνο προϊόν. Αφού εντοπίσετε σκόρους,
απορρίψτε τα μολυσμένα τρόφιμα και πλύνετε τα ντουλάπια.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ