Politika e Cookie

Politika e Cookie Kjo Politikë e Cookie siguron informacion mbi përdorimin e Cookies dhe teknologjive të ngjashme nga faqe (t) web dhe/ose çdo aplikacion celular drejtuar nga ose në emër të Gr. Sarantis SA ("neve" ose "ne") dhe/ose kompanitë e asociuara të saj  ("Website"). Ne gjithashtu do të përshkruajmë çfarë opsionesh mund të keni në lidhje me Cookies dhe teknologjitë e ngjashme. Kjo Politikë e Cookie përbën pjesë dhe është inkoorporuar në Kushtet e Përdorimit të Website dhe mund të jetë subjekt i amendimeve të herëpashershme. Ju këshillojmë të kontrolloni rregullisht Politikën tonë të Cookies për t'u informuar për çdo përditësim. Njoftimet përkatëse mbi amendimet thelbësore mund të shfaqen edhe në faqen tonë web. Duke vizituar faqen e internetit, ju jeni dakort të pranoni çdo ndryshim të bërë në këtë Politikë. Në disa raste, ne mund të përdorim teknologjitë e gjurmimit për të mbledhur informacione që janë personalisht të identifikueshme, ose që mund të identifikohen personalisht nëse e kombinojmë me informacione të tjera. Në raste të tilla, Politika e Privatësisë do të zbatohet si shtesë e kësaj Politike Cookie. Çfarë jane cookies Cookies janë dokumenta tekst të vegjël - zakonisht të përbërë nga shkronja dhe numra - të ruajtura në pajisjen tuaj nga një server i faqes web. Cookies njihen si "Cookies të përkohshme" dhe "Cookies të qëndrueshme" në varësi të kohës që mbeten të ruajtur në pajisjen tuaj. "Cookies të përkohshme" ruhen në pajisjen tuaj në kohën që vizitoni një faqe interneti dhe fshihen automatikisht pasi të keni mbyllur faqen e internetit. "Cookies të qëndrueshme" ruhen në pajisjen tuaj në kohën që vizitoni një faqe interneti dhe mbeten të ruajtura pasi të keni mbyllur faqen tuaj te internetit. "Cookies të qëndrueshme" do të aktivizohen përsëri automatikisht kur hapni faqen tuaj dhe navigoni në internet. Cookies të palës së parë ose së tretë - Nëse një cookie është i palës "së parë" ose "së tretë" i referohet faqes së internetit ose domain-it që vendos cookie. Cookie-t e palës së parë në terma bazik janë cookies të përcaktuara nga një faqe interneti e vizituar nga përdoruesi - faqja e internetit e shfaqur në dritaren e URL-së. Cookies të palës së tretë janë cookies që janë vendosur nga një domain tjetër nga ai që vizitohet nga përdoruesi. Nëse një përdorues viziton një faqe interneti dhe një kompani e veçantë vendos një cookie nëpër atë faqe interneti, kjo do të ishte një cookie i palës së tretë. Përse ne përdorim cookies? Ne përdorim cookies për t'ju dhënë eksperiencën më të mirë  të mundshme të navigimit. Disa cookies janë teknikisht të nevojshme në mënyrë që faqja e internetit të funksionojë siç duhet. Cookies të tjerë përdoren për të kryer funksione si reklamimi, marrjen e statistikave (p.sh. numrin e vizitorëve që shikojnë faqe të caktuara në website-n tonë ose që marrin reklamat tona kur vizitojnë website-t e tjera) dhe lehtësimin e ndërveprimit tuaj me rrjetet sociale. Ne dhe/ose palët e treta që ofrojnë shërbime në emrin tonë i klasifikojnë cookies në kategoritë e mëposhtme. Ju mund të zgjidhni nga çdo kategori cookie (përveç se cookies shumë të nevojshme) në çdo kohë. Cookies shumë të nevojshme Këto cookies janë absolutisht të nevojshme për t'ju siguruar shërbimet e kërkuara përmes website. Këto janë te thelbësore për t’ju mundësuar që të vizitoni faqen tonë të internetit dhe të përdorni karakteristikat e tij siç duhet. Funksionet thelbësore që mbështeten në këto cookie kryesore janë si më poshtë:
  • qëndrimi i regjistruar në faqen tonë;
  • të mbani mend çdo informacion personal që ju vendosni në website-n në kohën e transaksioneve nëpërmjet faqes sonë;
  • t'ju ndihmojë të merrni informacione rreth transaksionit tuaj sapo të përfundoni dhe
  • në përgjithësi, duke ofruar shërbime dhe informacione për ju me kërkesën tuaj.
Cookies performues Këto cookies mbledhin informacion mbi mënyrën se si përdoruesit përdorin website, në mënyrë që të na mundësojë të përditësojmë dhe përmirësojmë përvojën tonë të internetit dhe atë të vizitorëve. Këto cookies nuk mbledhin informacione që identifikojnë një vizitor. Cookies të tilla mbledhin informacione, në lidhje me:
  • faqet që përdoruesit vizitojnë më shpesh;
  • produkte dhe shërbime të cilat janë më me interes;
  • reklama ose oferta që përdoruesit kanë parë;
  • Link-et që përdoruesit kanë ndjekur;
  • mesazhet gabim që përdoruesit mund të marrin gjatë navigimit në website, etj 
Cookies funksionaliteti Këto cookies na mundësojnë të personalizojmë përmbajtjen tonë për ju, përshëndet ne emër dhe mban mend preferencat ëlqimet tuaja (për shembull, zgjedhjen tuaj të gjuhës ose rajonin). Nëse zgjidhni ti fshini/çaktivizoni këto cookies funksionaliteti, çdo preferencë/përzgjedhje nuk do të ruhet për vizitat e mëvonshme në website-n tonë. Cookies të synuara/reklamuese Këto Cookies regjistrojnë aktivitetet tuaja online, duke përfshirë vizitat tuaja në website tonë, faqet që keni vizituar, dhe link-et dhe reklamat që keni klikuar. Një qëllim i kësaj është që të ndihmojmë që përmbajtja e shfaqur në website të jetë më e rëndësishmja për ju. Një tjetër qëllim është që të lejojë dërgimin e reklamave ose komunikimeve të tjera për ju, të cilat janë të dizejnuara për të qenë më të rëndësishme për interesat tuaja të shfaqura. Dorëzimi i reklamave në bazë interesi mund të na përfshijë, ofruesit tanë të shërbimit dhe partnerët si publikuesit, platformat e menaxhimit të të dhënave dhe platformat anësore të kërkesës. Për shembull, nëse shikoni një faqe në një prej website tona, ne mund të bëjmë që reklama t’ju dërgohet, në website-n ose në website të tjera të internetit, për produktet e referuara në atë faqe ose për produkte dhe shërbime të ngjashme. Ne, ofruesit tanë të shërbimeve dhe partnerët mund të bashkojnë të dhëna të tjera me informacionet e mbledhura nga këto Cookies, duke përfshirë informacione të marra nga palët e treta, dhe të ndajnë këto informacione me palët e treta me qëllim dërgimin e reklamave tek ju. Cookies të palës së tretë Për të siguruar përmbajtje më interesantet për ju dhe t'ju ndihmojë të bashkëveproni me llogaritë tuaja të mediave sociale, Faqja e internetit mund të inkorporojë përmbajtje dhe shërbime të palëve të treta (p.sh. "shtojcat" e Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest etj.) ose lidhjet me faqet e internetit të palës së trete. Duke hyrë në lidhje të tilla me palët e treta dhe/ose faqet e internetit, ju jeni subjekt i politikës së cookies të një pale të tretë. Në këtë rast, ju vazhdoni me përgjegjësinë tuaj dhe ne nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie për ndonjë çështje që del nga ruajtja e cookies në pajisjen tuaj nga ndonjë faqe e tillë e palëve të treta.
Google (palë e tretë) GA_ID GA   Përdoret për të ndarë vizitorët, si dhe për të mbledhur statistikat e trafikut në faqe. Klikoni mbi Sigurinë dhe privatësinë në Universal Analytics për më shumë informacion rreth Universal Analytics dhe cookies.   Ndjekja / Sjellja 2 vite
Website Përzgjedhja e Gjuhës së Cookie   Përdoret për të informuar vizitorët se faqja përdor cookies dhe regjistron gjuhën që përdoruesi ka kërkuar për navigimin e tij në faqen e internetit.   Sjellja 1 vit
Si të kontrolloni cookies Shumica e shfletuesit te faqeve web automatikisht pranojnë cookies, por sigurojnë kontrolle që ju lejojnë t'i bllokoni ose t'i fshini ato. Ju keni mundësinë për të aktivizuar ose çaktivizuar ruajtjen e cookies në pajisjen tuaj duke ndryshuar cilësimet e faqes tuaj në çdo kohë. Ju gjithashtu mund të vendosni faqen tuaj të internetit për t'ju informuar përpara se një cookie të ruhet në pajisjen tuaj ose të ndiqni udhëzimet e faqeve tuaja për të fshirë cookies tashmë të ruajtura. Nëse përdorni pajisje të ndryshme, duhet të përshtatni cilësimet e preferuara të faqes së internetit në lidhje me cookies në secilën nga pajisjet tuaja. Nëse vendosni të çaktivizoni të gjitha cookies, mund të mos jeni në gjendje të përjetoni plotësisht veçoritë interaktive të faqes sonë të internetit ose të merrni shërbimet tona nëpërmjet faqes sonë të internetit. Fshirja e cookies nuk fshin objekte Flash. Mund të mësoni më shumë rreth objekteve Flash duke përfshirë mënyrën e kontrollit dhe çaktivizimit të tyre në faqen e internetit të Adobe. Ju mund të gjeni informacione shtesë mbi cookies dhe teknologjitë e ngjashme të përdorura në faqet e internetit të ndryshme përmes faqeve të internetit tuaja ose burimeve të tjera të internetit Për të menaxhuar cookies nëpërmjet faqes tuaj të internetit, klikoni lidhjet e mëposhtme për tu drejtuar në udhëzimet e faqeve të internetit tuaj: Microsoft Windows Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari Mund të mësoni më shumë për cookies dhe faqet e internetit të palëve të treta si me mëposhtë: Cilat janë teknologjitë e ngjashme? Pixel tags, web beacons, embedded script dhe GIF-të e qarta (formati i shkëmbimit të grafikës) janë skedarë të vegjël që përdoren për të monitoruar navigimin në një faqe interneti dhe mund të përdoren me cookie. Objektet Flash (objektet e përbashkëta lokale) janë skedarë të vegjël të ruajtura në pajisjen tuaj nga një faqe interneti që përdor teknologjinë e Adobe Flash Player. Beacons Web dhe embedded scripts Beacons Web dhe embedded scripts janë teknologji të tjera që ne përdorim në faqet tona, si dhe në disa nga email-et dhe reklamat tona. Regjistrat e web-it (ose "etiketat") janë bit-e të kodit të programimit të përfshira në faqet e internetit, emailet dhe reklamat që na njoftojnë, dhe/ose palët e treta që ofrojnë shërbime në emrin tonë, kur këto faqe web, email ose reklama janë parë ose klikuar. Embedded scripts janë bit-e të kodit të programimit të përfshira në disa nga faqet tona të internetit që matin se si i përdorni ju ato faqe web, të tilla si linqet që klikoni. Ne përdorim këtë informacion për të përmirësuar faqet tona të internetit, për të përshtatur faqen tonë të internetit me interesat tuaja të mundshme dhe për të kryer hulumtime të tregut. Ju mund të jeni në gjendje të fikni funksionalitetin e shkrimit, siç është JavaScript, brenda faqes suaj te internetit (ju lutemi referojuni funksionit të ndihmës së shfletuesit tuaj). Vini re se nëse e aktivizoni funksionalitetin e shkrimit, faqja jonë e internetit mund të mos funksionojë siç duhet. Privatësia Jemi të përkushtuar ndaj praktikave të mira të privatësisë. Për më shumë informacion rreth aksesit tonë ndaj privatësisë, shikoni Politikën tonë të privatësisë. Si të na kontaktoni Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përdorimin e Cookies, mund të na kontaktoni duke përdorur informacionin e dhënë më poshtë. Ju lutemi, përfshini informacionin tuaj të kontaktit dhe një përshkrim të hollësishëm të shqetësimit të Cookie. Detajet e kontaktit: SARANTIS SA, 26 Amarousiou - Halandriou str, 15125 Athinë Greqi Numri i telefonit: +30 210 6173000 dpo@sarantisgroup.com it_gdpr@sarantisgroup.com   Ky njoftim përditëson dhe zëvendëson versionet e mëparshme. Ne mund ta ndryshojmë këtë Njoftim në çdo kohë. Seksioni "RISHIKIMI I FUNDIT" në pjesën e poshtme të kësaj faqeje rendit se kur ky Njoftim u rishikua së fundmi. Çdo ndryshim në këtë Njoftim do të hyjë në fuqi kur ne bëjmë njoftimin e rishikuar në dispozicion në ose përmes Faqes. RISHIKIMI I FUNDIT: 21.05.2018   Rishikimi i Dokumentit Ky dokument shqyrtohet dhe rishikohet periodikisht nga Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave, sipas Politikës së Mbrojtjes së të Dhënave