PËRGJEGJËSI E KORPORATËS

Përmirësimi i komunitetit tonë lokal, si dhe përfshirja jonë në të, është diçka që na intereson drejtpërdrejt. Për këtë arsye, në grupin Sarantis - marka TEZA mban premtimin për përfshirjen në komunitet, duke përdorur burimet tona për të përmirësuar cilësinë e jetësës aty ku mundemi dhe sigurojmë mbështetje për ata që kanë nevojë më shume. Ne përpiqemi ta arrijmë këtë duke:
  • Marrë pjesë në aktivitete shoqërore.
  • Siguruar mbështetje për organizatat jofitimprurëse dhe fondacionet, duke u përqëndruar në bamirësite për fëmijet.
  • Inkurajuar punonjësit për të marrë pjesë aktive në projektet bamirëse në të cilat jemi të përfshirë.
Qëndroni të përditësuar këtu për t’u informuar mbi aktivitetet tona specifike sociale dhe bashkëpunimet me fondacionet jofitimprurëse në vitin 2018.