POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE

Kompania Gr. Sarantis S.A (në vijim "Kompania" ose "ne") përpiqet t'ju ofrojë një përvojë që plotëson nevojat e vizitorëve tanë, duke përdorur në mënyrë të përgjegjshme informacionin e mbledhur nëpërmjet faqes sonë të internetit. Ne jemi të përkushtuar të respektojmë privatësinë tuaj dhe në përputhje me ligjet e aplikueshme për mbrojtjen e të dhënave dhe privatësinë. Përpunimi i të dhënave tuaja personale rregullohet nga këto kushte, me dispozitat përkatëse të kuadrit ligjor grek dhe BE mbi mbrojtjen e të dhënave, duke përfshirë Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (2016/679) dhe vendimet, udhëzimet dhe rregulloret përkatëse të nxjerra nga Autoriteti Grek i Mbrojtjes së të Dhënave Greke. Kjo Politikë e Privatësisë ("Politika") përbën një pjesë integrale dhe është inkorporuar në Kushtet e Përdorimit të Faqes tonë dhe mund të jetë subjekt i modifikimeve. Ne ju këshillojmë që të kontrolloni rregullisht Politikën tonë të Mbrojtjes së të Dhënave me qëllim që të jeni të informuar për çdo ndryshim. Duke vizituar dhe naviguar përmes faqes tonë të internetit ju jeni dakord me Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave në fuqi në atë kohë. Kur bëhen ndryshime të konsiderueshme, ne do të sigurojmë që njoftimi përkatës të jetë postuar për vizitorët e faqes sonë të internetit. Kjo Politikë shpjegon se si ne e mbledhim, përpunojmë dhe/ose përdorim informacionin që marrim përmes faqeve tona web, email-it që dërgojmë dhe aplikacioneve mobile (së bashku, "Platforma", nëse përdorim vetëm faqet web, përdorim termin "Website") që lidhet me këtë Politikë, të ndryshuar herë pas here. Kjo Politikë gjithashtu përshkruan se si ne mbledhim, përpunojmë, përdorim dhe ndajmë informacionin personal që ju na siguroni. Gjithashtu kjo politikë përshkruan zgjedhjet tuaja në lidhje me përdorimin, aksesin, transferimin, korrigjimin dhe fshirjen e informacionit tuaj personal. 1 Informacioni që ne mbledhim Ne mbledhim informacion rreth jush për të ofruar shërbimet tona. Në mënyrë që të sigurojmë shërbimet tona më të mira për ju dhe për të përmbushur marrëdhëniet që kemi me ju, është thelbësore që ne të jemi në gjendje të mbledhim dhe të përdorim informacionin ashtu siç përshkruhet në këtë Politikë. 1.1 Informacioni që ju na jepni Kur dorëzoni të dhënat tuaja në mënyrë që të merrni buletinet ose përditësime të tjera dhe/ose në mënyrë që të regjistroheni në programet e ofruara / blini mallra / shërbimet e ofruara nëpërmjet e-shop, ne mbledhim dhe mbajmë të dhënat tuaja ekskluzivisht për qëllimet e përmendura më poshtë. Në këtë kontekst, ne mbledhim të dhënat që na dërgoni, të tilla si emri, vendbanimi, email-i, numri i telefonit, celularit, faksit, informacioni mbi kartën e kreditit, datën e lindjes dhe gjininë. 1.2 Informacioni që ne mbledhim automatikisht Kur përdorni Faqen e Internetit, pajisja juaj siguron automatikisht informacione për ne, në mënyrë që të mund t'i përgjigjemi dhe t'i përshtasim përgjigjet tona ndaj jush. Lloji i informacionit që mbledhim me mjete të automatizuara në përgjithësi përfshin informacione teknike për kompjuterin tuaj, si p.sh. adresa juaj e IP-së ose identifikuesi tjetër i pajisjes, lloji i pajisjes që përdorni dhe versioni i sistemit operativ. Informacioni që mbledhim mund të përfshijë gjithashtu informacionin e përdorimit dhe statistikat për ndërveprimin tuaj me Website. Ky informacion mund të përfshijë URL-të e faqeve tona të internetit që keni vizituar, URL-të e referimit dhe daljes së faqeve, shikimet e faqes, koha e kaluar në një faqe, numri i klikimeve, tipi i platformës, të dhënat e vendndodhjes (nëse keni mundësuar aksesin e vendndodhjes tuaj në pajisjen celulare) dhe informacione të tjera për mënyrën se si keni përdorur Platformën. Ky informacion mblidhet duke përdorur Cookies dhe teknologji të tjera të ngjashme të gjurmimit. Ne ju këshillojmë fort që të rishikoni Politikën tonë të Cookies në mënyrë që të mësoni më shumë rreth Cookies, se si i përdorim ato dhe si ju mund të kontrolloni përdorimin e Cookies.   2 Pse ne mbledhim informacionin tuaj Ne i përpunojmë të dhënat tuaja ekskluzivisht për qëllimet e mëposhtme:
Qëllimi Shpjegimi
Ofrimi i shërbimeve   Kur ju vizitoni Website tonë, ju duhet të jepni të dhënat tuaja personale. Ne mbledhim të dhënat tuaja personale në mënyrë që t'ju ofrojmë shërbimet që kërkoni, në mënyrë që të sigurohemi që i plotësojmë nevojat tuaja kur përdorni shërbimet tona dhe / ose t'ju kontaktojmë për çështjet që lidhen me ofrimin e shërbimeve tona.  
Duke ju mbajtur të përditësuar me zhvillimet   Nëse jepni pëlqimin tuaj duke regjistruar të dhënat tuaja në fushë për t'u abonuar në Buletinin tonë, ne do të regjistrojmë të dhënat tuaja dhe do t’ju dërgojmë Buletinet dhe përditësimet.  
Duke ju mbajtur të përditësuar me zhvillimet   Ne mbajmë të dhënat tuaja dhe historinë e përdorimit të shërbimeve tona për të prodhuar statistika që na lejojnë të vlerësojmë më mirë vizitat dhe navigimin e përdoruesve përmes faqes sonë të internetit në mënyrë që të përmirësohet përmbajtja dhe struktura e tij.  
Përmirësimi i shërbimeve   Nëse jepni pëlqimin tuaj, ne përdorim të dhënat tuaja të kontaktit për t'ju kontakuar, me qëllim që t'ju dërgojmë materiale të marketingut dhe t'ju njoftojmë për ofertat speciale / ulje ose aktivitete të tjera promocionale.  
Reklama të planifikuara   Nëse ju jepni pëlqimin tuaj për të përfituar reklamat e planifikuara në bazë të preferencave tuaja ose segmentimit të klientëve, ne do të përdorim mjete të automatizuara për të përpunuar informacionin që jepni dhe historinë e transaksioneve tuaja nëpërmjet faqes sonë të internetit, në mënyrë që t'ju dërgojnë lajme, oferta speciale dhe materiale promocionale që është relevante për profilin dhe preferencat tuaja.  
  Në lidhje me përdorimin e të dhënave të grumbulluara përmes Cookies, ju lutemi shihni Politikën tonë të Cookies. 3 Marrësit e të dhënave tuaja Aksesi në të dhënat tuaja mund t'u ofrohet vetëm punonjësve tanë të autorizuar ose partnerëve të biznesit që veprojnë në emër tonë për qëllimet e mësipërme të përpunimit, duke na ofruar shërbime IT për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja, për funksionimin e faqes sonë të internetit dhe/ose shërbime të kujdesit ndaj klientit dhe/ose për dërgimin e mesazheve të marketingut ose kryerjen e hulumtimit të tregut. 4 Kohëzgjatja e përpunimit Periudhat e mbajtjes mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme bazuar në llojin e informacionit dhe mënyrën e përdorimit të tij. Periudhat tona të mbajtjes bazohen në kritere që përfshijnë periudha të mandatuara ligjore të ruajtjes, çështje gjyqësore të mundshme ose pezull, pronësia intelektuale ose të drejtat tona të pronësisë, kërkesat e kontratës, direktivat operacionale ose nevojat dhe arkivimi historik. Ne do të mbajmë të dhënat tuaja për 5 vjet nga hera e fundit e përdorimit të shërbimeve tona. Rrjedhimisht, të dhënat tuaja do të fshihen, përveç nëse rinovoni me pëlqimin tuaj për përpunimin e tyre. Ju mund të kërkoni që ne të ndalojmë komunikimin e materialit të marketingut për ju dhe/ose t'i fshijmë të dhënat tuaja në çdo kohë. 5 Të drejtat tuaja Kompania jonë siguron të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe siguron që ju t'i ushtroni ato. Ju keni të drejtë të kërkoni: 5.1 aksesimin në të dhënat tuaja personale   5.2 Korrigjimin e të dhënave tuaja personale nëse është i pasaktë ose jo i plotë.   5.3 Fshirja e të dhënave tuaja personale, përveç nëse përpunimi i tyre është i nevojshëm për ushtrimin e të drejtave ligjore të Gr. Sarantis S.A ose palë të treta, për përmbushjen e një detyrimi ligjor, për arsye të interesit publik ose për mbrojtjen e të drejtave tona ligjore para autoriteteve gjyqësore ose të tjera.   5.4 Kufizimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale vetëm për qëllime specifike.   5.5 Të tërhiqni në çdo kohë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të marketingut dhe/ose reklamave të synuara duke dërguar një email ose me kërkesë me shkrim në dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com,, duke përdorur të dhënat e kontaktit më poshtë. Në këtë rast, përpunimi i tyre nga ne do të pezullohet, megjithatë kjo nuk do të ndikojë në legjitimitetin e çdo proçesi të kryer deri në kohën e tërheqjes. Në mënyrë që të ushtrojmë ndonjë nga të drejtat e mësipërme ne ju këshillojmë të përdorni "Formularin e Kërkesës për Subjektin e të Dhënave" dhe ta dorëzoni atë sipas udhëzimeve të dhëna në faqen tonë të internetit www.sarantisgroup.com Ju gjithashtu mund të na dërgoni me email ose të na dërgoni një kërkesë me shkrim, duke përdorur detajet tona të kontaktit më poshtë. Nëse besoni që të drejtat e mbrojtjes së të dhënave tuaja janë shkelur, ju keni të drejtë të parashtroni një ankesë pranë Autoritetit Grek të Mbrojtjes së të Dhënave.(www.dpa.gr)   Detajet e Administrimit: SARANTIS SA, 26 Amarousiou - Halandriou str, 15125 Athinë Greqi Numri i telefonit: +30 210 6173000 dpo@sarantisgroup.com it_gdpr@sarantisgroup.com