ID e insekteve

IDENTIFIKO INSEKTIN

A është më i madh se 1,5 cm?